Don’t waste your time trying to prove you’re a good person

038 Don't waste your time trying to prove you're a good person

De laatste tijd word ik me meer en meer bewust van het feit dat we ons zo graag bewijzen tegenover anderen. Vaak zonder dat we het beseffen…

We willen aan anderen tonen dat we een goede mens zijn, dat we betrouwbaar zijn, dat we een goede partner zijn, maar even goed een goede werknemer, iemand waarop je kan bouwen, iemand die kennis van zaken heeft, iemand die eerlijk is, iemand die hard kan werken, … En zo kunnen we nog een tijdje door gaan.

We willen vooral bewijzen dat we een goede mens zijn. Geleidelijk aan komt echter het besef dat je jezelf niet te veel mag vergeten, dat je jezelf niet uit het oog mag verliezen. En dan willen we onszelf terug opnieuw bewijzen. Bewijzen dat we ook assertief kunnen zijn, dat we voor onszelf kunnen opkomen, dat we echt wel ‘nee’ kunnen zeggen.

En zeker tegenover mensen die niet altijd zien wat je waard bent, die een ander beeld van je hebben, zeker tegenover hen willen we ons zo graag bewijzen. Dat ze het bij het verkeerde eind hebben…

Maar dan komt plots de volgende fase, uit het niets. Ik hoef me niet meer te bewijzen. Tegenover niemand. Ik hoef niet te bewijzen dat ik betrouwbaar ben, ik hoef niet te bewijzen dat ze het bij het verkeerde eind hebben, ik hoef niet te bewijzen wat ik waard ben.

Ik weet zelf wat ik waard ben. En dat is voldoende.

Ik mag gewoon zijn.

Net zoals deze vuurtoren, net zoals de natuur, net zoals de zon. Zij mogen ook gewoon zijn zonder zichzelf te moeten bewijzen.