There is beauty in walking away

010 There is beauty in walking away

‘Je moet opkomen voor jezelf’, hoe vaak hoor je dat niet in je leven?

En dan denk je dat dit betekent: met je vuist op de tafel slaan, je stem verheffen, de ander overtuigen van je gelijk. Maar zoveel vaker betekent ‘opkomen voor jezelf’ je rug in stilte keren en de veldslag verlaten.

Weliswaar met opgeheven hoofd want opkomen voor jezelf betekent niet dat je strijd moet voeren. Je druipt niet af, zoals anderen denken. Maar je kiest vol vertrouwen en vol kracht je eigen weg. Je hebt hiervoor de goedkeuring van de ander niet nodig.

Om op te komen voor jezelf hoef je geen strijd aan te gaan met een ander.