I wonder how much of what weighs me down is not mine to carry

013 I wonder how much of what weighs me down is not mine to carry

Je hebt mensen die niets liever doen dan verantwoordelijkheden van zich af schuiven. Maar je hebt ook mensen die te veel verantwoordelijkheden op zich nemen.

En het zijn net die mensen die zich nog vaak schuldig voelen als ze er niet in slagen om een bepaalde verantwoordelijkheid tot een goed einde te brengen. Maar eigenlijk doen ze zichzelf er geen plezier mee. Vaak gaan ze gebukt onder een te grote last, ervaren ze vaker frustraties dan anderen, worden ze minder gelukkig en worden ze ooit een schim van zichzelf als ze niet tijdig de nodige lasten van zich af schudden.

Ze maken het zichzelf te moeilijk en te zwaar. Ze leggen zichzelf te veel op.

Ik kan het weten. Ooit was ik één van hen…
Gelukkig maakte ik tijdig de keuze om diverse lasten, die de mijne niet zijn, van me af te schudden. Zodat ik terug kon open bloeien.

Het leven heeft zoveel meer te bieden dan zorgen voor anderen (voor wie je niet hoeft te zorgen).